Cookies

1 – Preambule

Zásady používání souborů cookies popsané v tomto dokumentu se vztahují k webovým stránkám [www.jejizdravi.cz] (dále jen „webové stránky“). Jejich účelem je informovat uživatele webových stránek (dále jen „uživatel“) o zpracování souborů cookie prováděném společností AKACIA Group, s.r.o. o používaných typech souborů cookie a způsobu, jakým může tato práva napadnout.

2 – Všeobecné informace

Co je soubor cookie?

Tzv. cookie je textový soubor, který lze umístit do zařízení uživatele při procházení webu. Soubory cookie jsou důležitým nástrojem, který organizacím umožňuje získat přehled o aktivitě jejich uživatelů na internetu.

Princip funkce: tyto soubory jsou obecně malé velikosti a označeny názvem. Jsou přenášeny do prohlížeče uživatele prostřednictvím navštívených webových stránek. V prohlížeči se po určitou dobu ponechá a při každém opětovném připojení se z prohlížeče vrátí na danou webovou stránku. Soubory cookie lze v zásadě snadno prohlížet a odstraňovat.

Soubory cookie jsou samy o sobě neškodné, protože neobsahují spustitelný kód. Plní důležité funkce pro webové stránky: mohou být použity k uložení identifikačních údajů účtu zákazníka, navigačních preferencí, umožňují sledování navigace pro statistické nebo reklamní účely atd.

Soubory cookie však mohou ukládat údaje dostatečné pro identifikaci uživatele bez jeho souhlasu a v některých případech mohou být použity k vytváření profilů jednotlivců. Proto je nezbytné, aby správa souborů cookie byla kontrolována v rámci ochrany údajů.

Typy souborů cookie

Obecně lze soubory cookie rozdělit třemi různými způsoby: podle původu, podle trvání a podle účelu.

Dle původu

Soubory cookie protistrany – tyto soubory cookie jsou do koncového zařízení návštěvníka umístěny přímo navštívenými webovými stránkami.

Soubory cookie třetích stran – tyto soubory cookie jsou do koncového zařízení návštěvníka umístěny třetí stranou, například inzerentem.

Dle trvání

Soubory cookie relace – tyto soubory cookie jsou dočasné a pozbývají platnosti při zavření prohlížeče nebo na konci návštěvy (relace).

Trvalé soubory cookie – tato kategorie zahrnuje všechny soubory cookie, které zůstanou v zařízení návštěvníka až do svého smazání. Lze je odstranit ručně nebo automaticky (v závislosti na datu uplynutí platnosti souboru cookie nebo při zavření prohlížeče, pokud je takto nakonfigurován).

Dle účelu

Nezbytně nutné soubory cookie – tyto soubory cookie pomáhají použitelnosti webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránce, přístup k zabezpečeným oblastem webu nebo k ukládání položek v online nákupním košíku. V důsledku toho webové stránky bez těchto souborů cookie nemohou fungovat správně.

Preferenční soubory cookie (funkční soubory cookie) – tyto soubory cookie umožňují webovým stránkám uchovávat informace, které mění způsob chování nebo zobrazení webu, jako je preferovaný jazyk návštěvníka nebo oblast, ve které se nachází.

Statistické soubory cookie (výkonnostní soubory cookie) – tyto soubory cookie pomáhají vlastníkovi webových stránek prostřednictvím shromažďování a sdělování informací pochopit, jak návštěvníci s webem komunikují, např. navštívené stránky a použité odkazy. Cílem je následně vylepšit webové stránky. Přestože jsou tyto soubory cookie určeny pro použití vlastníkem webových stránek, mohou pocházet od třetích stran, které mohou návštěvníka sledovat pro marketingové účely.

Marketingové soubory cookie – tyto soubory cookie sledují aktivitu uživatele online na internetu a pomáhají inzerentům například poskytovat relevantnější reklamy. Tyto soubory cookie mohou tyto informace sdílet s jinými organizacemi nebo inzerenty. Jedná se o trvalé soubory cookie a téměř vždy o soubory cookie třetích stran.

3 – Všeobecná ustanovení

Správa souborů cookie na těchto webových stránkách představuje zpracování osobních údajů prováděné vydavatelem. Následující ustanovení se vztahují na všechny soubory cookie zpracovávané na těchto webových stránkách, není-li ve zvláštních ustanoveních uvedeno jinak.

Právní rámec

Vydavatel jakožto správce údajů prohlašuje, že zpracovává soubory cookie na těchto webových stránkách v souladu s předpisy platnými pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů, zejména nařízením EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Společnost AKACIA GROUP s.r.o. v rámci dodržování předpisů jmenovala inspektora ochrany dat (IOD) ve vztahu k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce dat

Správce dat je identifikován takto:

AKACIA GROUP, s.r.o., společnost s ručením omezeným podle Českého práva se základním kapitálem ve výši 200 000,- Kč zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze spisová značka C 113426, se sídlem na adrese Na Farkáně I 136/17, Radlice, 150 00 Praha 5, statutární zástupce: p. PhDr. JAKUB ŠIMEK jako jednatel společnosti.

Dotčené osoby

Zpracování se týká těchto osob:

uživatel těchto webových stránek,

zaměstnanci vydavatele zodpovědní za publikaci obsahu a technickou správu těchto webových stránek,

pracovníci dotčených poskytovatelů služeb.

Příjemci údajů

V závislosti na jejich příslušných potřebách jsou příjemci všech údajů nebo jejich části:

uživatel těchto webových stránek,

zaměstnanci vydavatele zodpovědní za publikaci obsahu a technickou správu těchto webových stránek,

pracovníci dotčených poskytovatelů služeb,

třetí strany získávající údaje ze souborů cookie.

Údaje ze souborů cookie určené pro třetí strany mohou být případně předávány mimo Evropskou unii.

Uživatelská práva týkající se souborů cookie

Webové stránky mohou ukládat soubory cookie do koncového zařízení uživatele pouze v případě, že jsou tyto nezbytně nutné pro provoz stránek. K použití jiných typů souborů cookie je nutný souhlas uživatele.

Nastavení webového prohlížeče

Uživatel může umístění souborů cookie do svého zařízení zabránit nebo stávající soubory cookie odstranit tím, že příslušným způsobem nastaví svůj webový prohlížeč. Pro přístup k pokynům pro správu souborů cookie může uživatel postupovat podle sekce nápovědy svého prohlížeče.

Je však třeba upozornit, že zákaz souborů cookie ve webovém prohlížeči může způsobit nefunkčnost těchto webových stránek, ale i jiných webových stránek.

Nastavení parametrů na úrovni webových stránek

Během své první návštěvy stránek musí uživatel před pokračováním v pohybu na webových stránkách vyjádřit svůj výběr prostřednictvím modulu prohlášení k souborům cookie (dále jen „banner souborů cookie“). Soubory cookie jsou uloženy pouze v případě, že je uživatel přijme. Soubory cookie lze přijímat nebo odmítat celkově nebo u jednotlivých služeb. Po provedení nastavení může uživatel své volby kdykoli změnit opětovným vyvoláním banneru souborů cookie.

Zobrazení banneru souborů cookie

Právní informace

V souladu s předpisy platnými pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů,  může uživatel u údajů, které se ho týkají a kterými se prokazuje jeho totožnost, uplatnit právo na přístup k údajům, opravu údajů, výmaz údajů, omezení údajů a vznesení námitky týkající se údajů u inspektora ochrany dat (IOD) společnosti emailem na adresu iod@akacia.eu nebo poštou na adresu Na Farkáně I 136/17, 150 00 Praha 5 a to v českém nebo anglickém jazyce.

Zabezpečení osobních údajů

Vydavatel přijímá veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti osobních údajů uživatele a jeho cílem je zejména zabránit jejich narušení nebo poškození nebo neoprávněnému přístupu třetích stran k nim.

Vydavatel používá na těchto webových stránkách protokol https. Tento bezpečnostní mechanismus umožňuje uživateli ověřit identitu webové stránky, ke které přistupuje, a to díky ověřovacímu certifikátu vystavenému orgánem třetí strany, který je známý svou spolehlivostí. Umožňuje i zaručit důvěrnost a integritu údajů zaslaných uživatelem, například informací ze souborů cookie předávaným třetím stranám.

4 – Zvláštní ustanovení

Následující ustanovení podrobně popisují soubory cookie používané těmito webovými stránkami. U souborů cookie třetích stran jsou tyto podrobnosti k dispozici prostřednictvím banneru souborů cookie.

Soubory cookie protistrany

Účel

Vydavatel používá interní soubory cookie nezbytné pro provoz těchto webových stránek.

Právní základ

Zpracování je v souladu s oprávněnými zájmy, které vydavatel sleduje v rámci vztahu s uživatelem.

Podrobné údaje o souborech cookie

Název souboru cookie

Funkce

Trvání

_ga

Pro monitorivání návštěvnosti

1 rok

PHPSESSID

session

policy

6 měs.

Soubory cookie třetích stran

Účel

Vydavatel používá soubory cookie třetích stran ke zlepšení webových stránek a uživatelského prostředí.

Právní základ

Zpracování vyžaduje souhlas uživatele.

Funkce využívající soubory cookie

Měření návštěvnosti (Google Analytics,)

Marketingová analýza (Google Tag Manager, Doubleclick, Facebook Pixel)

Uživatel může získat detailní informace o cookies třetích stran přes cookie banner na webových stránkách.